Pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės sklypų išdavimas

Norint parduoti mišką – procesas yra gerokai sudėtingesnis nei parduoti ar nusipirkti vieną medelį. Tam, kad viskas vyktų teisėtai ir legaliai – būtina vadovautis Lietuvos respublikos įstatymuose nurodyta tvarka. Koks šios pažymos išdavimo procesas ir kaip ją gauti? Apie tai išsamiau atsakysime straipsnyje.

Pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės sklypų išdavimas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos remdamasi Lietuvos respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimu konstituciniame įstatyme teigia, jog pateikti pranešimai, gauti, paštu, elektroniniu paštu (pasirašyti elektroniniu parašu arba pateikiant pasirašyto pranešimo skaitmeninę kopiją (pdf. formatu)), įteikti asmenims atvykusiems į Nacionalinę žemės tarnybą bei prisijungusiems prie Elektroninių valdžios vartų organizuoja šios pažymos išdavimą parduodamo miško sklypo savininkui esant šiems atvejams:

 • “Pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 41 straipsnio 1 dalį gali įsigyti parduodamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą (toliau – miško sklypas) ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis”. (citata)
 • Kitiems asmenims, kai šio miško sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti.

pazymu del parduodamos privacios miskų ukio paskirties zemes sklypu isdavimas 3

Kaip išduodama parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės sklypų pažyma?

Remiantis Elektroniniuose valdžios vartuose pateikta informacija – “Pažyma asmeniui išduodama tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, arba tokiu būdu, koks buvo nurodytas asmens pranešime: įteikiant asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, išsiunčiant paštu ar elektroniniu paštu, pateikiant per Elektroninius valdžios vartus.”

Kokie teisės aktai reglamentuoja šios pažymos išdavimą?

Privačios miškų ūkio paskirties žemės sklypų pažymos išdavimas yra reglamentuojamas Lietuvos respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo ir Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos apraše, kuris paminėtas straipsnyje aukščiau.

Kokie šios pažymos išdavimo žingsniai?

Asmenims, norintiems pretenduoti į pažymos išdavimą reikia pateikti prašymą pagal pranešimo formą, kurioje nurodyta visa reikalinga informacija bei dokumentai, privalomi pateikti prašymą teikiantiems asmenims. Šiame žingsnyje ypač svarbu laikytis visų nurodytų punktų:

 1. Apie sprendimą parduoti mišką turima pranešti Tarnybos teritoriniam skyriui pagal savo sklypo buvimo vietą.
 2. Jeigu asmuo nori parduoti ne vieną mišką – kiekvienam jų teikiamas atskiras pranešimas.
 3. Vieną pranešimą pateikti galima keliems miško sklypo bendraturčiams, tačiau už nurodytus duomenis ir jų teisingumą atsako parduodamo miško sklypo savininkas.
 4. Teikiant prašymą – miško savininkas turi patvirtinti savo tapatybę.
 5. Kaip nurodyta apraše, drauge su pranešimu parduoti mišką savininkui būtina pateikti:
 • “Bendraturčių raštiškus atsisakymus arba notaro išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad bendraturčiai atsisakė arba nepateikė sutikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka pirmumo 3 teise pirkti parduodamos miško sklypo dalies (jeigu parduodama bendrosios nuosavybės teise valdoma miško sklypo dalis);
 • Statinių ir įrenginių, esančių parduodamame miško sklype, savininkų raštiškus atsisakymus arba dokumentą, patvirtinantį, kad statinių ir įrenginių savininkai nepateikė sutikimo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnyje nustatyta pirmumo teise pirkti parduodamos miško sklypo (jo dalies), reikalingo statiniams ir įrenginiams eksploatuoti;
 • Juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento kopiją (jeigu žemės sklypą parduoda užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo).” (Citata iš: PAŽYMŲ DĖL PARDUODAMOS PRIVAČIOS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS IŠDAVIMO APRAŠYMAS, 2023-10-04 Nr. 1AP-54-(5.29 E.) Vilnius).

pazymu del parduodamos privacios miskų ukio paskirties zemes sklypu isdavimas 1

Ne elektroniniu būdu teikiami prašymai pažymai išduoti

Asmenims, padavusiems pranešimą dėl “Pažymą dėl miško sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims arba Pažymą dėl siūlomo parduoti miško sklypo” ne elektroniniu būdu – Tarnybos teritorinis skyrius per 30 darbo dienų sutikrina:

 • Miško žemės savininko pranešime pateiktus duomenis, juridinių asmenų registro bei nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenis;
 • “Lietuvos Respublikos gyventojų registre atlieka miško sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško sklypu, savininkų deklaruotos gyvenamosios vietos adresų paiešką”
 • “Juridinių asmenų registre atlieka miško sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško sklypu, savininkų buveinės adresų paiešką (jei tai juridiniai asmenys)”;
 • “Raštu praneša apie parduodamą miško sklypą ir žemės savininko nurodytą kainą ir pardavimo sąlygas: asmenims, kurių nuosavybės teise turimi miškų ūkio paskirties žemės sklypai ribojasi su parduodamu miško sklypu; valstybės institucijoms (įmonėms), atsakingoms už valstybinės reikšmės miškus, jeigu parduodamas miško sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės mišku; valstybės institucijoms (įmonėms), atsakingoms už saugotinas teritorijas, jeigu parduodamas miško sklypas yra valstybinių parkų konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, kurioms suteiktas Natura 2000 statusas.” (Citatos: PAŽYMŲ DĖL PARDUODAMOS PRIVAČIOS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS IŠDAVIMO APRAŠYMAS, 2023-10-04 Nr. 1AP-54-(5.29 E.) Vilnius).

Elektroniniu būdu teikiami prašymai pažymai išduoti

Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), pasirenkama Tarnybos teikiama paslauga „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“ ir pateikiamas užpildytas pranešimas:

 1. Prisijungus informacinėje sistemoje užpildomi visi privalomi laukeliai ir pridedami  Aprašymo (PAŽYMŲ DĖL PARDUODAMOS PRIVAČIOS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS IŠDAVIMO APRAŠYMAS) 11 punkte nurodyti dokumentai.
 2. Pasitikrinus, jog viskas užpildyta teisingai bei visi reikalingi dokumentai yra prisegti, pranešimas užregistruojamas ir perduodamas Tarnybos teritoriniam skyriui, kuris toliau tęs pranešimo nagrinėjimą ir pažymų parengimą.
 3. Teritorinis skyrius atlieka tuos pačius žingsnius, nurodytus prie “Ne elektroniniu būdu teikiami prašymai pažymai išduoti” esančioje pastraipoje aukščiau.
 4. Teritorinis skyrius išduoda pažymą arba grąžina prašymą korekcijoms.
 5. Apie priimtą sprendimą galite būti informuojami pasirinktu būdu: atvykus į instituciją, laišku, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
 6. Tarnyba, gavusi pranešimą dėl pažymos elektroniniu būdu jį taip taip pat nagrinėja 30 darbo dienų ir sutikrinusi jūsų prisegtus dokumentus bei informaciją pateikia atsakymą jums patogiu būdu.

Jeigu norite parduoti savo mišką, tačiau nežinote nuo ko pradėti? Susisiekime ir mes ne tik atsakysime į visus jums rūpimus klausimus, bet ir legaliai supirksime jūsų mišką pagal visus nurodytus reikalavimus.

Enila.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su slapukų politika.

Sutinku
×